forestdesign@forestdesign.net

Etusivu

Metsäviestintä

Tilauslomake

Yhteystiedot

Metsätaidetta

Referenssejä, metsäviestintä

<<< takaisin

 

VUOSI

REFERENSSI

ASIAKAS

KUVAUS

2004-2006

Tuontipuuopas
Liitejulkaisu

UPM

Opas UPM:n puuntoimittajille Venäjällä

 • informatiiviset kuvat
 • kartat
 • englannin käännös
 • kommentointi
 • 2005

  Metsän tietotaulu

  UPM Tilhill

  Metsän virkistyskäyttäjille taustaa talousmetsästä/ monitavoittei-
  sesta metsästä. Kehys- ja taustapiirros,(layout).

  2003-2004

  Ympäristöopas

  Metsähallitus

  Maiseman huomiointi metsätalou-
  dessa teksti ja kuvat

  2004

  Luonnonhoidon ekologiset perusteet

  Tapio

  Informatiiviset kuvat

  2003

  Piha-alue/ arboretum kartta Haapasten-
  syrjän jalostus-
  asemalle

  Metla

  Haapastensyrjän asema. Lämminhenkinen kartta kohteen virkistyskäyttäjille; tietotaululle, nettiin, esitteeseen.

  2002

  Haapaesite

  Tapio

  Taitto design, taitto, digikuvaus, kuvankäsittely ja piirrokset

  2001

  Raporttijulkaisu

  VTT Energia

  Maisemasuunnittelun soveltaminen turvetuotantoalueen ja sen jäl-
  kikäytön suunnittelussa. Esittely kansainvälisessä Turvesympo-
  siumissa, Pärnussa. Teksti, kartat, simulaattorinäkymät.

  2000

  Havaintokuvasarja metsänuudistamisen vaihtoehdoista

  Jns Yliopisto
  Hki kaupunki
  Kuopio kaupunki

  Tutkimus asukkaiden preferens-
  seistä kahden yleisimmän met-
  sätyypin uudistamisesta. Digitaalinen kuvankäsittely

  1998

  Havaintokuva, pano-
  raamat metsänkä-
  sittelyn tavoitteesta tulevaisuudessa

  Forest Enterprise Skotlanti

  Hakkuiden jälkeen tavoitteen selkiyttäminen intressiryhmille, kylän asukkaille

  1997

  Metsän tietotaulu

  Tilhill Economic Forestry, Skotlanti

  Metsän virkistyskäyttäjille taustaa talousmetsästä/ monitavoitteisesta metsästä. Kehyspiirros

  Koulutusta: luentoja >>>